Wyszukaj
Newsletter
Podaj nam swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach

Regulamin

Przed skorzystaniem z usług Sklepu Internetowego Bratczyk.pl należy zapoznać się z poniższymi zasadami. Założenie konta oznacza, że Użytkownik zapoznał się z treścią regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie punkty.
§ 1. Informacje o sklepie

 1. Sklep Internetowy Bratczyk.pl (dalej tylko Internetowy Sklep) prowadzony jest przez Wydawnictwo Bratczyk, ul. Mazurska 14, 17-200 Hajnówka.
 2. Internetowy Sklep nie posiada osobowości prawnej.
 3. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania dotyczące Internetowego Sklepu, jego oferty i współpracy z ew. partnerami prosimy kierować na adres: bratczyk@bratczyk.pl.§2. Rejestracja i ochrona danych

 1. Rejestracja Użytkownika w Sklepie Internetowym wymaga podania następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia oraz adres e-mail i telefon.
 2. Niezarejestrowany użytkownik nie może dokonywać zakupów w sklepie.
 3. Użytkownik rejestrując się w Sklepie Internetowym wyraża zgodę na umieszczenie podanych podczas rejestracji danych w bazie Klientów Sklepu Internetowego oraz na ich przetwarzanie zgodnie z celami i zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. Wszystkie dane osobowe będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 4. Sklep Internetowy gwarantuje, że informacje przekazywane przez jego Klientów, podczas dokonywania zakupów, będą wykorzystywane tylko i wyłącznie na potrzeby zamówienia. W żadnym przypadku nie zostaną one udostępniane osobom trzecim.
 5. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania.
 6. Sklep internetowy może wysyłać Klientom oferty specjalne zakupu artykułów, które stanowią część jego oferty. Jeżeli Klient nie wyraża na to zgody, nie zaznacza opcji „Newsletter”.§3. Zamówienia  

 1. Przedmiotem zamówień w Sklepie Internetowym są towary wymienione w cenniku w chwili składania zamówienia.   
 2. Klient może dokonać zamówienia przez stronę www, e-mailem lub w wyjątkowych przypadkach również telefoniczne.
 3. Sklep internetowy przyjmuje również zamówienia na specjalne życzenia z dodatkowymi uwagami klienta. Sklep Internetowy może zażądać przy takich zamówieniach zaliczki lub wpłaty całej należności na konto. Przy takich zamówieniach klient nie ma prawa do zwrotu towaru bez podania przyczyny.  
 4. Jeżeli w opisie produktu nie podano inaczej standardowy czas realizacji zamówienia to 3 dni robocze, maksymalny zaś to 10 dni. Ze złożonego zamówienia można zrezygnować do 24 godzin od chwili jego wysłania.§4. Płatności  

 1. Akceptowane formy płatności to:
 • przesyłka pobraniowa,
 • przelew na konto Wydawnictwa
  PKO BP SA O/Hajnówka 88 1020 1332 0000 1502 0207 9598§5. Wysyłka i zwroty

 1. Klienci składając zamówienie zlecają jednocześnie przygotowanie i dostarczenie przesyłki, zobowiązując się przy tym do poniesienia związanych z tym kosztów opłaty pocztowej, wyszczególnionych w przesłanym do Sklepu zamówieniu. Koszty opłat pocztowych są uzależnione od ciężaru i rodzaju przesyłki.
  1.1. W przypadku dostawy towarów wymagających szczególnej ostrożności zamawiający zobowiązuje się do pokrycia powstałych dodatkowych kosztów lub też na własną odpowiedzialność zgadza się na wysyłkę nieubezpieczoną na wypadek uszkodzenia.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość anulowania kosztów wysyłki przy jednorazowym zamówieniu o wartości pow. 200 zł. Przy zamówieniach hurtowych (pow. 400 zł i/lub 10 egzemplarzach danego produktu) udzielamy atrakcyjnych rabatów od 15% do 30%. Szczegółowe informacje nt. udzielane są drogą telefoniczną lub mailową.
 3. Klient jest zobowiązany do odebrania zamówionego towaru.
 4. Jeśli zawartość przesyłki jest niezgodna z zamówieniem, Sklep Internetowy pokryje koszty pocztowe zwrotu i powtórnego doręczenia właściwych pozycji.
 5. Wydawnictwo Bratczyk nie jest płatnikiem VAT i nie wystawia faktur VAT. Na specjalne życzenia Klienta Sklep Internetowy może wystawić rachunek.
 6. Wszelkie reklamacje powinny być składane w formie pisemnej na adres korespondencyjny w Polsce. Reklamacje z tytułu niegodności towaru z umową rozpatrywane są w terminie do 10 dni roboczych licząc od następnego dnia roboczego, w którym złożono reklamację.
 7. Zwrot zakupionego towaru jest możliwy w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki (na podstawie Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 Art. 7. 1. u.o.n.p.k). Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.§6. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje Klientów Sklepu Bratczyk.pl od chwili ogłoszenia.
 2. Wydawnictwo Bratczyk prowadzące Sklep Internetowy, zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiana niniejszego regulaminu wchodzi w życie w dniu jego opublikowania, przez udostępnienie na stronach Sklepu. Użytkownik logując się akceptuje zmiany regulaminu.

 

 

Moje menu
Informacje
 
DRE STUDIO Rozwiązania dla biznesu