Wyszukaj
Newsletter
Podaj nam swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach

Święci Ziemi Białoruskiej

Książki » Żywoty Świętych

Autor: Jarosław Charkiewicz
Rok wydania: 2006
Liczba stron: 160
Oprawa: miękka
ISBN: 83-88325-76-0
Waga (g): 200
Cena:15.00
masz pytania?

WPROWADZENIE

W tworzeniu wartości duchowych każdego narodu szczególną rolę odgrywają związani z nim świeci, a kult im oddawany jest wyrazem tożsamości religijnej, kulturowej i narodowej danej społeczności. Podobne wyjątkowe znaczenie świeci posiadają dla narodu białoruskiego. Stanowili i stanowią oni dla niego nieprzebraną skarbnice wzorów postępowań i cennych drogowskazów prawidłowego ziemskiego życia. Jednocześnie i niezmiennie świeci pozostają też najlepszymi z możliwych orędownikami człowieka przez Bogiem i Jego Przenajświętszą Matką.

SPIS TREŚCI

Święty biskup połocki Menas
Święty mnich Marcin z Turowa
Święty książę smoleński i wielki książę kijowski Rościsław
Święta księżna ihumenia połocka Eufrozyna                   
Święty biskup połocki Dionizy                   
Święty biskup turowski Cyryl                   
Święty biskup turowski Ławrencjusz                   
Święta księżna pskowska Eupraksja                   
Święty ihumen ławryszewski Elizeusz                   
Święta mniszka księżna litewska Krystyna                   
Święty biskup połocki i twerski Symeon                   
Święci męczennicy wileńscy Antoni, Jan i Eustachy                   
Święty metropolita kijowski i litewski Cyprian                   
Święty mnich książę ostrogski Teodor                   
Święty męczennik metropolita kijowski Makary                   
Święta księżna holszańska Julianna                   
Święty mnich mohylewski Genadiusz                   
Święty męczennik młodzieniec Gabriel Zabłudowski                   
Święty mnich męczennik Antoni Supraski                   
Święty męczennik arcydiakon Nicefor                   
Święta księżna słucka Zofia                   
Święty męczennik ihumen brzeski Atanazy                   
Święty męczennik ihumen piński i kaniewski Makary                   
Święty arcybiskup mohylewski Jerzy                   
Święty arcybiskup riazański Gabriel                   
Święty sprawiedliwy Jan z Kormy                   
Święty męczennik arcybiskup astrachański Mitrofan                   
Święty kapłan męczennik Bazyli Izmajłow                   
Święty męczennik arcybiskup ryski Jan                   
Święty kapłan męczennik Walerian Nowicki                   
Święty kapłan męczennik Piotr Hrudinski                   
Święty kapłan męczennik Włodzimierz Chirasko                   
Święty kapłan męczennik Włodzimierz Chriszczanowicz                   
Święty kapłan męczennik Jan Wieczerko                   
Święty kapłan męczennik Sergiusz Rodakowski                   
Święty kapłan męczennik Włodzimierz Talusz                   
Święty kapłan męczennik Michał Nowicki                   
Święty kapłan męczennik Dymitr Pawski                   
Święty kapłan męczennik Jan Woroniec                   
Święty kapłan męczennik Michał Płyszewski                   
Święty kapłan męczennik Leonid Birjukowicz                   
Święty diakon męczennik Mikołaj Wasiukiewicz                   
Święty kapłan męczennik Jan Pankratowicz                   
Święty męczennik arcybiskup mohylewski Paulin                   
Święty kapłan męczennik Aleksander Szalaj                   
Święty męczennik biskup mohylewski Jozafat                   
Święty kapłan męczennik Mikołaj Mackiewicz                   
Święty kapłan męczennik Dymitr Płyszewski                   
Święty kapłan męczennik Włodzimierz Zubkowicz                   
Święty kapłan męczennik Włodzimierz Pasternacki                   
Święty kapłan męczennik Porfiriusz Rubanowicz                   
Święty męczennik archimandryta żyrowicki Serafin                   
Święty kapłan męczennik Mateusz Krycuk                   
Błogosławiona Walentyna Mińska                   
ALFABETYCZNY WYKAZ ŚWIĘTYCH Z DNIAMI PAMIĘCI                   
Bibliografia

Moje menu
Informacje
 
DRE STUDIO Rozwiązania dla biznesu