Wyszukaj
Newsletter
Podaj nam swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach

Teologia w niewoli

Nowości/Książki » Inne

Autor: Biskup Warsonofiusz (Doroszkiewicz)
Wymiary: A5
Rok wydania: 2022
Liczba stron: 222
ISBN: 978-83-65136-72-5
Cena:24.00
masz pytania?

Najnowsza książka ks. bp. dr. hab. Warsonofiusza (Bazylego Doroszkiewicza) „Teologia w niewoli” jest dojrzała naukowo i została oparta na gruntownym materiale źródłowym. Książka została napisana rzetelnie, przy dużym wysiłku badawczym. Rozprawa stanowi poważny wkład w dorobek nauki polskiej. To niezwykle cenne opracowanie zawiera duże walory poznawcze, wzbogacone o własną autorską koncepcję. Studium biskupa siemiatyckiego Warsonofiusza zmusza czytelnika do głębokiej refleksji nad dziejami Prawosławia w Europie Środkowo-Wschodniej i jego miejsca w kształtowaniu tożsamości kulturowej jego mieszkańców.

Prof. zw. dr hab. Antoni Mironowicz

 

SPIS TREŚCI

 

Wprowadzenie

 

I. Teologia grecka w Imperium Osmańskim

 

1. Genadiusz Scholaris

2. Patriarcha Jeremiasz II

3. Emanuel z Koryntu

4. Pachomiusz z Rusanos

5. Melecjusz Pigas

6. Maksym Margounios

7. Gabriel Sewiros

8. Teofilos Korydalleus

9. Jan Kartanos

10. Nataniel, metropolita Smyrny

11. Zachariasz Gerganos

12. Melecjusz, metropolita Efezu

13. Cyryl Lukaris

14. Mitrofan Kritopoulos

15. Paisios Ligarides

16. Bracia Likudesowie

17. Patriarcha jerozolimski Dosyteusz

18. Georgios Koressios

19. Greckie kompendia teologiczne

20. Apostolos Makrakis

21. Nowe wyzwania

22. Ruch laikatu

23. Akademia Teologiczna w Tesalonikach

24. Cerkiew grecka w Nowym Swiecie

 

II. Prawosławna teologia na Rusi

 

1. Metropolita kijowski Hilarion

2. Klemens Smolatycz

3. Metropolita Nicefor

4. Święty Cyryl Turowski

5. Strastocierpcy

6. Monastycyzm intelektualny

7. Gromadzący i niegromadzący

8. Święty Maksym Grek

9. Biskup Nowgorodu Makary

10. Unia brzeska

11. Święty Piotr Mohyła

12. Stefan Jaworski

13. Teofan Prokopowicz

14. Platon Lewszyn

15. Święty Tichon Zadoński

16. Święty Paisjusz Wieliczkowski

17. Teologia rosyjska w okresie synodalnym

18. Metropolita Makary Bułgakow

19. Aleksy Chomiakow

20. Włodzimierz Sołowjow

21. Wydawnictwa teologiczne w XIX wieku

22. Prawosławna Encyklopedia Teologiczna

23. Nowe szkoły teologiczne

24. Rewolucja i emigracja

 

III. Cerkiew bułgarska

 

1. Konstantyn Filozof

2. Święty Klemens z Ochrydy

3. Święty Naum

4. Konstanty Prezbiter

5. Szkoła presławska

6. Car Symeon

7. Grzegorz Prezbiter

8. Jan Egzarcha

9. Car Piotr

10. Teofilakt, metropolita Ochrydy

11. Teodozjusz z Tyrnowa

12. Święty Eutymiusz

13. Paisjusz z Chilandaru

14. Sofroniusz, biskup Wracy

15. Rozwój nauki

16. Seminaria duchowne

17. Gazety cerkiewne

18. Podręczniki teologiczne

 

IV. Cerkiew serbska

 

1. Wczesna serbska literatura religijna

2. Metropolita Stefan Stratimirović

3. Seminarium w Belgradzie

4. Metropolita Piotr

5. Metropolita Michał

6. Literatura teologiczna

7. Prasa teologiczna

 

V. Cerkiew prawosławna w Rumunii

 

1. Diakon Koresi

2. Metropolita Barlaam

3. Metropolita Dosyteusz

4. Nicolae Milescu

5. Reforma seminariów teologicznych

6. Teologia dogmatyczna

7. Ośrodki monastyczne

Moje menu
Informacje
 
DRE STUDIO Rozwiązania dla biznesu