Wyszukaj
Newsletter
Podaj nam swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach

Mały Kościół

Książki » Inne

Autor: Michel Philippe Laroche Archiprezbiter Kościoła Prawosławnego
Wymiary: 152 x 214 mm
Rok wydania: 2018 wydanie III
Liczba stron: 96
Oprawa: twarda
ISBN: 978-83-65594-26-6
Waga (g): 180
Cena:14.00
masz pytania?

Celem niniejszego tekstu jest zwrócenie uwagi na duchową stronę życia małżeńskiego. Uwzględniono tu także problemy, z jakimi mogą się spotkać małżonkowie w swoim życiu. Nie pominięto przy tym życia intymnego, jako istotnego czynnika budującego relacje w rodzinie. Poprawność ich relacji jest niezbędna, aby człowiek mógł się doskonalić duchowo, znajdując wsparcie w drugiej osobie (małżonku), do czego ta książka zachęca.

 

Wprowadzenie

Książeczka, ta nie ma na celu uprawiania teorii małżeństwa, lecz ukazanie życia duchowego małżonków - wiernych Kościoła prawosławnego w praktyce. Porusza ich codzienne problemy, w których wyraża się rzeczywistość życia duchowego. Stara się podjąć ogólną r

Książeczka daje praktyczne rady duchowe służące rozwiązywaniu trudności dotyczących pożycia małżeńskiego. Rady te uwzględniaj ą rzeczywiste życie małżonków. Tak na przykład temat nazywany dziś przez mass media „życiem seksualnym” jest rozważany bez jakiej

Kościół prawosławny ma obowiązek powiedzieć w tej sprawie coś konstruktywnego. Poruszono problem życia intymnego, gdyż chodzi tu o sprawę tak istotnego języka, w jakim wyraża się sakramentalne życie małżonków. Językiem tym Ojcowie Kościoła nie gardzili -

Język ten bowiem -jeśli przeżywa się go w sposób harmonijny -jest znakiem głębokiej łączności mężczyzny i kobiety, którzy poznali się we wzajemnej miłości otrzymanej od Boga. Objawia on również -w okresach trudnych głębsze problemy, które należy rozwiązać

Książeczka ta wzywa także, by wspólnie dążyć do przemiany, do rozwoju, w którym jeden ma pomóc drugiemu odrodzić się według Ducha Świętego, to znaczy wzywa, by przekraczać siebie, „wyrzec się samego siebie” z miłości do drugiego i stać się w ten sposób no

Każdy powinien pomagać swemu współmałżonkowi w „rodzeniu” jego osobowej i duchowej rzeczywistości, w znajdowaniu jego prawdziwego istnienia, jego autentycznej hipostazy.

 

Spis treści       
Wprowadzenie       
I Modlitwa małżonków       
II Mały Kościół       
III Prawdziwa miłość       
IV Widzenie drugiego       
V Sakrament jedności       
VI Asceza dnia codziennego       
VII Duchowe wzorce małżeństwa       
VIII Duchowa walka we dwoje       
IX Doświadczenia i pokusy małżeństwa       
X Duchowe podstawy życia seksualnego w małżeństwie.       
XI Małżeństwo - związek ustanowiony w raju       
XII Rola ojca duchowego       
Posłowie Stosunki rodzice - dzieci.       

Moje menu
Informacje
 
DRE STUDIO Rozwiązania dla biznesu